Siirry sisältöön

Suoma­lainen rakennus­alan perheyritys

Varte yritys

VARTE LYHYESTI

Varte-konserni on suomalainen talonrakennusalan yritys. Varte Oy toimii konsernin emoyhtiönä. Yhtiön kotipaikka on Kouvolassa ja toiminnan pääkonttori sijaitsee Helsingin Malmilla. Emoyhtiön Varte Oy:n liiketoiminta jakaantuu asunto- korjaus-, sekä liike- ja toimitilarakentamiseen. Tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n kotipaikka on Lahti ja Varte Lappeenranta Oy:n kotipaikka Lappeenranta.

Varte Oy:n toiminta alue on pääkaupunkiseutu. Varte Lahti Oy:n toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen, sekä Keski-Uudenmaan alueen. Varte Lappeenranta Oy:n toiminta-alue kattaa koko Kaakkois-Suomen.  Emoyhtiö Varte Oy vastaa konsernin yhteisistä tukitoiminnoista, eli taloushallinnosta, tietohallinnosta, turvallisuudesta, markkinoinnista ja viestinnästä, laadusta ja kehityksestä, henkilöstöasioista ja hankekehityksestä.

 

organisaatiokaavio ilman otsikkoa

 

varte avainluvut 2023-01
varte avainluvut 2023-02

VARTELAISET TÄRKEIN OSA

Varte-konserni on merkittävä työllistäjä ja vartelaisia onkin tänä päivänä jo yli 200 osaajaa. Henkilöstö on tärkein osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa.  Toimimme vastuullisena yrityksenä henkilöstömme ja asiakkaidemme eteen.  

Laatu syntyy tekijöiden käsistä eikä ilman tekijöitä rakenneta. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja perheystävällisen työyhteisön. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin.

varte avainluvut 2023

ARVOT

yhteistyo

 

KUMPPANUUs

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kuunnellen heidän tarpeitaan. Koko henkilöstömme tekee yhdessä töitä, ja kunkin erityisosaaminen ja ammattitaito hyödynnetään riippumatta työtehtävästä tai asemasta organisaatiossa

luotettavuus

 

Luotettavuus

Olemme kaikessa toiminnassamme luotettava ja avoin kumppani, johon asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat aina luottaa. Toimintamme lähtökohtana on aina yhteiskuntavelvoitteiden tinkimätön noudattaminen. Teemme minkä lupaamme on mottomme.

muuntautumiskyky

 

Muuntautumiskyky

Erotumme kilpailijoistamme joustavuudella ja muuntautumiskyvyllä markkinoiden ja toimintaympäristön muuttuessa. Aktiivinen vaihtoehtojen tutkiminen projektin kaikissa vaiheissa tuo lisäarvoa asiakkaalle ja omalle toiminnalle. Pidämme silmämme aina auki ja harkitsemme uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

rattaat

 

Jatkuvuus

Suoritamme jatkuvaa riskien analysointia ja vältämme ylisuuria riskejä. Korostamme yrityksen toiminnassa pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka turvaavat asemamme markkinoilla ja roolimme vastuullisena työpaikkana. Haluamme tehdä ratkaisuja, jotka turvaavat yrityksen jatkuvan kehittymisen ja toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. Hyvin hoidetut projektit mahdollistavat jatkumoa asiakassuhteisiin.

Luotettavaa Varte-laatua

Meille hyvä laatu on tärkein kilpailukeino. Käytössämme on ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmä, joka ohjaa yrityksen kaikkia prosesseja. Hyväkin toimintajärjestelmä on kuitenkin vain työkalu – tärkeintä on motivoitunut henkilöstö. Lopputuotteen laatu syntyy suunnittelussa ja rakentamisessa koko hankkeen aikana. Hyvän laadun syntyminen edellyttää, että yritys on selkeästi määritellyt ja vastuuttanut toimintatapansa kaikissa avaintoiminnoissaan. 

Laadun lähtökohta on huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelu, jota täydentävät tarkoituksenmukaiset rakenne- ja materiaalivalinnat. Päämäärämme kaikessa toiminnassamme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamansa palvelun ja tuotteen laatuun, olipa kysymys uudesta asunnosta tai urakkakohteen rakentamisesta.

Rakennusten ja asuntojen laadukas toteuttaminen edellyttää ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä tuotannon kaikissa työtehtävissä. Meille laatu merkitsee myös, että jokainen vartelainen on ylpeä omasta työstään ja työantajastaan. Tyytyväinen asiakas on meille paras kiitos työstämme. Haluamme aina palvella asiakkaitamme aidosti kuunnellen sekä avoimesti, rehellisesti ja ammattitaitoisesti. 

Varte_ISO_9001

Vuosikertomukset

Varte-kansi-vuosikertomus-2023
Varte-vuosikertomus2022-kansi
Varte-vuosikertomus-2021-kansi
Varte_vuosikertomus_2020_kansi
Varte_vuosikertomus_2019_www_kansi
varte_vuosikertomus_2018
Varten tarina

Varte on luotettu ja laadusta tunnettu talonrakentaja

Varte_Heikki_Koho_FB

Olemme ensimmäisten 25 vuotemme aikana kasvaneet ja kehittyneet monipuoliseksi rakennusalan perheyritykseksi. Varten vakaasti etenevä kasvutarina vakavaraisena perheyhtiönä alkoi Kouvolasta, kun Heikki Kohosta tuli vuonna 1996 Joutec Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Samalla yhtiön nimeksi vaihdettiin Rakennus-Varte Oy.

Tutustu Varten tarinaan
Varte_Heikki_Koho_FB