Siirry sisältöön

VASTUULLISUUS ON TEKOJA JOKA PÄIVÄ

Varte-Samoankuja-fb

VASTUULLISUUTTA EDISTETÄÄN YHDESSÄ

Vastuullisuus kuuluu Vartella jokapäiväiseen työhön ja se näkyy kaikissa prosesseissa. Periaatteena on, että kaikki lupauksemme tulee olla läsnä kaikessa tekemisessämme ja jokaisessa henkilöstöryhmässä. Vastuullisuus on jatkuvaa työtä, jota tehdään ja kehitetään yhdessä, kaikkien sidosryhmien kanssa. Meille vastuullisuus on tekoja joka päivä.

Varten kaiken toiminnan perustana on toimia ja rakentaa vastuullisesti. Toimimme rakennusalan perheyrityksenä yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojelemiseksi. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Käsittelemme vastuullisuutta kolmessa pääteemassa; taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme.

 

VASTUULLISUUSTEKOJA 2023

Olemme asettaneet tavoitteen valmistautua vuoden 2024 aikana vastuullisuuskoonnista CSRD:n mukaiseen raportointivalmiuteen.

Toimimme vastuullisena yrityksenä henkilöstömme ja asiakkaidemme eteen. Konsernin palveluksessa oli tilikauden vaihtuessa vakituisessa työsuhteessa 203 henkilöä. Hyvästä työnantajasta kertoo, että konsernissa oli tilikauden aikana vähäinen vaihtuvuus. Palkkasimme konsernin palvelukseen HR-päällikön tukemaan toimintoja. Panostamme henkilöstöömme ja käynnistimme sisäisen koulutusohjelman: Varte Akatemian, jonka avulla haluamme varmistaa toimintamme kehityksen ja tehostamisen sekä samalla mahdollistaa vartelaisten oppimisen turvallisessa ympäristössä, jossa osaamista kehitetään vertaisiltaan oppien. Huomioimme kaikissa toiminnoissamme asiakkaamme edun toimien avoimesti ja läpinäkyvästi. Valitsemme alihankkijoita, jotka noudattavat yhteiskuntavelvoitteita, tilaajavastuulakia ja kuuluvat Vastuu Groupin ylläpitämään Luotettava kumppani -ohjelmaan, johon mekin kuulumme. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle vartelaiselle turvallinen työympäristö ja aina 0 tapaturmaa. Jokainen Varten työmaa auditoidaan kerran kuukaudessa.

Ympäristövastuussa otimme isoja askeleita eteenpäin. Käynnistimme tilikauden aikana yrityskohtaisen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin hakemisen. Lisäksi käynnistimme yritystason CSRD mukaisen päästölaskennan, jossa kumppaninamme toimii Green Carbon Finland Oy. Päästöjen laskenta toteutetaan GHG-protokollan mukaisesti. Käynnistimme tilikauden aikana ensimmäisen puukerrostalon rakentamisen Lahteen ja Helsingin Kalasatamaan valmistui EXCESS-plusenergiatalo. Asunto Oy Lappeenrannan Pookille myönnettiin LEED Gold -ympäristösertifikaatti ja korjausrakentamisen kohteelle Helsingin Ankkurikadulla myönnettiin komeasti Suomen parhaimmilla ja maailman 5. korkeimmilla pisteillä LEED Platina-tason ympäristösertifikaatti. Teimme tilikauden aikana koko konsernin kattavaa kehitystyötä, jotta asiakaspalautteiden, työmaiden jätteiden kierrätysasteen sekä energiakulutusten kerääminen ja mittaaminen olisi yhdenmukaista läpi koko konsernin. Onnistuimme asetetussa tavoitteessa ja saimme nämä yhdenmukaistettua. Uuden tilikauden aikana meille rakentuu luotettavaa tietoa koko konsernin näkökulmasta. 

Olemme noudattaneet hyvää hallintotapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita. Emoyhtiölle myönnettiin Suomen vahvimmat Platina-sertifikaatti. Vuosittain uusimme RALA-pätevyyden yhtiöittäin, millä osoitamme, että olemme taloudellisesti, teknisesti ja resursseiltaan osaava ja luotettava kumppani. Avasimme EU:n Whistleblowing-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan, joka toimii osaltaan liiketoiminnan riskinhallinnan työkaluna.

 

Varte-tekoja-sosiaalinenvastuu-2023
Varte-tekoja-ymparistovastuu-2023
PerheyhtioRakentaa

Tutustu Varten vastuullisuuskoontiin