Varte Lahti rakentaa A-Kruunulle 64 asuntoa Porvooseen | 19.8.2021

Varte Lahti Oy ja A-Kruunu Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen koskien uudiskohteen rakentamista Porvooseen. Varte Lahti voitti kesäkuussa A-Kruunun järjestämän, Raatimiehenkatu 1 ja 3 kohteen urakkakilpailun. Kohde käsittää kaksi kerrostaloa, joihin rakennetaan yhteensä 64 asuntoa. Kohteen huoneistoala on yhteensä 3 469 asm2 ja kokonaisala 5 174 brm2.

-Rakennettavat asunnot tulevat olemaan monipuolisesti yksiöistä aina perheasuntoihin. Kohteen suunnittelussa panostettiin laadukkaaseen suunnitteluun ja hyvään tilaohjelmaan, kertoo A-Kruunun projektipäällikkö Jouni Isomöttönen.

-Yhteistyö A-Kruunun kanssa on alkanut hyvin ja rakentamisen laadusta pidetään kiinni yhdessä koko hankkeen rakentamisen ajan, toteaa Varte Lahden työpäällikkö Jani Wessman.

Kuusikerroksisten kerrostalojen rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa ja arvioitu valmistuminen on tammikuussa 2023.

 

Lisätietoja

Varte Lahti Oy, Juha Sankari, toimitusjohtaja, juha.sankari@varte.fi
A-Kruunu Oy, Jouni Isomöttönen, projektipäällikkö, jouni.isomottonen@a-kruunu.fi

A-Kruu­nu on val­tion eri­tyis­teh­tä­väyh­tiö, te­ho­kas ja vas­tuul­li­nen koh­tuu­hin­tais­ten vuok­ra-asun­to­jen tuot­ta­ja ja omis­ta­ja. Yh­tiön ta­voit­tee­na on ra­ken­nut­taa asuk­kai­den ar­vos­ta­mia asun­to­ja niin, et­tä vuo­sit­tai­nen tuo­tan­to nos­te­taan as­teit­tain 800 asun­toon. Yh­tiön teh­tä­vä­nä on myös edis­tää puu­ra­ken­ta­mis­ta, asu­mi­sen in­no­vaa­tioi­ta, kier­to­ta­lout­ta ja vä­hä­hii­li­syyt­tä.